Projeler

Ekoturizm Projesi - ECOACT

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Kapsamında Avrupa Birliğindeki En İyi Yenilikçi Uygulamaların Entegrasyonu “ECOACT” Projesi Proje Yürütücü Kuruluş: Orman Genel Müdürlüğü (Koordinatör) Proje Süresi: 24 ay (2016 – 2018) Proje Türü: AB Erasmus + Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Proje Stratejik Ortakları

  1. Türkiye-OGM DİEAD Başkanlığı-Koordinatör
  2. İspanya-CTFC-Katalonya Orman Bilimleri Merkezi
  3. Çek Cumhuriyeti-ECO-ORLOV
  4. Almanya-Avrupa Ekoturizm Ağları Merkezi-ECOTRANS
  5. Slovenya-KTRC Radece- Slovenya Kırsal Kalkınma Bölge Ajansı
  6. Türkiye-OGEMVAK
  7. Türkiye-TERCİH AKADEMİ

ECOACT Projesi Orman Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde 2016 2018 yılları arasında başarı ile yürütülmüştür. Avrupa Ekoturizm Bilgi Ağı 2013 yılında faaliyete geçmiş ve Avrupadaki ekoturizm faaliyetleri icra eden birçok kurum ve kuruluşu ağına dahil etmiştir. Avrupa Ekoturizm Ağı ekoturizmin, çevreyi koruma ve sürdürülebilir turizmin bir parçası olmasını sağlamayı amaçlamakta olup bu faaliyetlerini de Avrupa Ekoturizm Etiketleme Standartlarının (EETLS) uygulanması ile sağlamaktadır.

Doğaya dayalı turizmin büyümesi bakir ve hassas doğal çevrenin ve bazı durumlarda yerel toplulukların korunma gereksinimini vurgulamıştır Diğer taraftan doğayla kesintisiz ilişki kurma ve yüksek kaliteli hizmet arayışı ile ekoturizm daha fazla talep gören bir alan olmuştur.

İş ahlakı, kalite güvencesi, etiketleme ve hizmet standartlarının belgelenmesinin tanıtılması bu gereksinimleri bir şekilde karşılamaya çalışmıştır. Bununla beraber, genellikle doğrudan ekoturizmin alanıyla ilgili olmayan bu tür girişimlerin çokluğu ve hedefinin çeşitliliği, ekoturizm hizmetleri ve turist davranışları ile ilgili evrensel standartların oluşması gerekliliğine işaret etmiştir. Bu ihtiyaç, mevcut etiketler ve sunulan ekoturizm hizmetlerinin kalite standartlarındaki geniş çeşitlilik arasındaki uyum eksikliğine bağlı olarak son derece önemli hale gelmiştir.

Avrupa Ekoturizm Faaliyetlerini Etiketleme Standartları, ülkemiz koşullarına uyumlu hale getirilerek Orman Genel Müdürlüğü ve diğer proje ortakları ile beraber bu kitapçıkta belirlenmiştir. Ekoturizmle ilgili faaliyet gösteren otel, pansiyon, tur operatörü, işletmeci vb. iştirakçiler Avrupa Ekoturizm Ağına bağlanmakla beraber bazı temel kalite standartlarıyla ilişkili olarak Ekoturizm müşterilerine Avrupa genelinde (ve muhtemelen dünya çapında) karşılaştırılabilir hizmet standartları sunacaktır.